FAQ

Kunnen muggen/insecten het Coronavirus overbrengen?

Muggen kunnen een aantal virussen overbrengen, waaronder knokkelkoorts, gele koorts, zika of het West-Nijlvirus. Een heleboel andere virussen zoals hiv of ebola kunnen ze echter niet overbrengen, hoewel ze wel aangetroffen kunnen worden in bloedmonsters van besmette personen. Er is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs om te suggereren dat muggen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) overbrengen.
Voor gedetailleerde publieke informatie en richtlijnen over de preventie van infecties in het algemeen en het Coronavirus in het bijzonder verwijzen we u naar
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Zijn er het hele jaar door insecten?

De aanwezigheid van insecten hangt voor een groot deel af van het weer en het klimaat. Doorgaans zijn insecten die zich beter aan kunnen passen, zoals kakkerlakken en motten, stabieler en dus het hele jaar door aanwezig. Ze kunnen echter weinig actief zijn tijdens de wintermaanden (november - februari). Vliegende insecten (vooral vliegen en muggen) zijn daarentegen vooral in het voorjaar en de zomer aanwezig, en soms ook tijdens een warm najaar.

In welke mate telt het mee hoe schoon een huis is voor de aanwezigheid van insecten?

Veel insecten worden aangetrokken door of voeden zich met etensresten, rottende organische stoffen of uitwerpselen. Hoewel de aanwezigheid van dergelijke zaken niet automatisch leidt tot een toestroom van insecten, maken deze omstandigheden het hen wel gemakkelijker om zich te vestigen en hun populatie te laten groeien. Daarom is een schoon huis erg belangrijk om insecten onder controle te houden.

Werken de producten tegen muggen ook tegen de tijgermug?

'Ja. Alle Vapona-producten die worden gebruikt om muggen te weren, zijn ook doeltreffend tegen de tijgermug.

Wat kan ik, naast insecticide nog doen om de aanwezigheid van insecten te voorkomen in mijn woning?

'- Probeer alle mogelijke voedingsbronnen te verwijderen (kruimels, vet enz.).
'- Laat geen vuile borden of bestek staan.
'- Bewaar eten in veilige, afgesloten houders.
'- Als u huisdieren heeft, behandel ze dan tegen vlooien en teken en houd hun omgeving schoon.
'- Gebruik insecticide rationeel voor preventie. Neem maatregelen om insecten te verwijderen voordat ze uw woning binnenkomen, wanneer u merkt dat de kans daarvoor bestaat.
'- Houd vuilnisbakken gesloten of gebruik goed afgesloten, sterke zakken.
'- Verwijder houders waarin water kan blijven staan om mogelijke broedplaatsen voor muggen te vermijden.

Ik heb allergieën. Kan ik insecticiden van Vapona gebruiken?

Al onze insecticiden voldoen aan de geldende wettelijke eisen in alle landen waar we actief zijn. In het VK en Ierland zijn onze producten gedekt door HSE- en PCS-registratie. Als u echter last heeft van allergieën of twijfels heeft, raden we aan om uw arts te raadplegen.

Waarin verschillen de verschillende insecticidesystemen?

Vallen, zoals die voor kakkerlakken of mieren, of raamstickers tegen vliegen, geven geen insecticide af in de lucht. Ze bestaan in bepaalde gevallen uit lokaas gemengd met het insecticide of, in andere gevallen uit feromonen die het insect aantrekken zodat het van het product eet en vergiftigd wordt. Spuitbussen verspreiden grote druppels insecticide die het insect nat maken, zodat het insecticide via de huid en de ademhaling snel in het lichaam van het insect terechtkomt en het insect snel doodt.

Waar kan ik insecticiden kopen?

De insecticiden van Vapona worden in de meeste supermarkten en drogisterijen verkocht. Het beschikbare assortiment is echter afhankelijk van de grootte en soort winkel.

Moet ik handschoenen dragen wanneer ik insecticiden gebruik?

Alle insecticiden van Vapona zijn specifiek ontworpen en geregistreerd voor huishoudelijk gebruik. Daarom heeft u geen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, nodig wanneer u ze gebruikt. We raden echter wel aan om altijd uw handen te wassen na aanraking van een insecticide. Daarnaast moet u in het algemeen contact vermijden met de ogen, huid en slijmvliezen.

Zijn bepaalde vormen doeltreffender dan andere? In welke omstandigheden? Wat zijn de verschillen?

Al onze producten zijn doeltreffend en werden getest. Naargelang van het probleem of het insect is een bepaalde oplossing meer geschikt dan andere. Op onze productpagina's vindt u aanbevelingen voor specifieke producten.

Als ik het insect zie, is het dan beter om elektrische apparaten of spuitbussen te gebruiken?

Als het over één afzonderlijk insect gaat, kunt u de spuitbus gebruiken omdat het insecticide direct binnendringt via de huid en ademhaling en dit het insect snel doodt. Als het een terugkerend probleem is, kunt u beter een elektrisch apparaat gebruiken om het probleem blijvend aan te pakken.

Zijn er producten die beter zijn om insecten te weren en andere om ze te doden?

Al onze insecticiden zijn getest en combineren de functie van insectenpreventie en –uitroeiing, hoewel in sommige gevallen een van de twee functies beter ontwikkeld is. Spuitbussen zijn directer en worden vaker gebruikt om de insecten uit te roeien als ze reeds aanwezig zijn. Kleefproducten en vallen zijn beter geschikt om insecten uit te roeien omdat ze gebruik maken van lokaas en het insect aanwezig moet zijn om het gif te eten dat het doodt.

Is het slecht voor mijn gezondheid om insecticiden te gebruiken in de ruimte waarin ik me bevind?

Al onze insecticiden zijn ontworpen en goedgekeurd voor gebruik in kamers waar mensen zijn. U moet altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket lezen en volgen om onnodige blootstelling te voorkomen. Zo weet u zeker dat u niet wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Is het insecticide in een spuitbus schadelijker dan in andere vormen?

Door de technische kenmerken van de spuitbus is er een korte tijd nodig om de insectendodende nevel die vlak na het spuiten aanwezig is, op te lossen en te verspreiden in de kamer. Om onnodige blootstelling te voorkomen, wordt aanbevolen om de kamer niet te betreden vlak na het spuiten. Verder is een spuitbus niet schadelijker dan andere vormen van insecticide.

Kunnen de insecticiden worden gebruikt om ongedierte op huisdieren te bestrijden? En op onze planten?

Gebruik nooit huishoudelijke insecticiden voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn goedgekeurd en die op het etiket worden vermeld. Huisdieren en planten ondervinden geen schade indien de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd. Er zijn echter wel schadelijke gevolgen wanneer het insecticide rechtstreeks op hen wordt gebruikt.

Moet ik huishoudelijke apparaten uitschakelen tijdens het gebruik van insecticiden door het gevaar van ontvlambare bestanddelen?

Het is niet nodig om andere elektrische apparaten uit te schakelen. Lees de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen voor spuitbussen. Spuitbussen mogen nooit gebruikt worden in de buurt van vlammen of sterke warmtebronnen.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk insecticide spuit op eten?

Als voorzorgsmaatregel is het altijd beter om het eten weg te gooien, net zoals u zou doen als er een ander huishoudelijk schoonmaakproduct of een product voor persoonlijke hygiëne, zoals zeep, parfum, bleekwater, detergent enz., op het eten terecht zou komen.

Welke vorm van insecticide is het minst schadelijk voor het milieu?

De insecticiden van Vapona zijn dusdanig ontworpen dat ze een minimale invloed hebben op het milieu. Elk product heeft een formule met bestanddelen die het risico op milieuschade tot een minimum beperken als ze in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing gebruikt worden. De spuitbussen bevatten geen freons of chloorfluorkoolstoffen (CFK’s). Daarom zijn onze spuitbussen niet schadelijk voor de ozonlaag.